Designa en webbplats som denna med WordPress.com
Kom igång

Lediga jobb

Photo by Pixabay on Pexels.com

Vill du bli vår nya medarbetare?

Vi söker alltid nya konsulter, medium och vägledare. Hos Cleos Tarot kan du jobba som medium , vägledare eller konsult inom personlig utveckling, mindfulness eller annan specialinriktning som är kompatibel med vår verksamhet, tex neurolingvistisk programmering, healing eller kognitiv beteendeterapi. Som medarbetare hos Cleos Tarot är du inte anställd utan arbetar på frilansbasis och ska kunna fakturera, dvs ha en egen firma eller fakturera genom en faktureringstjänst. Tidigare medarbetare utan egen firma har tyckt att Cool Company fungerat bra att fakturera genom.

Arbetet består av att svara i telefonen och ge kunderna vägledning i det de söker vägledning gällande inom ramen för personlig utveckling och medial vägledning. Som medarbetare har du tystnadsplikt gentemot kunden och får inte föra någon information gällande kunden vidare till tredje part. Personliga egenskaper och erfarenhet av vägledning är viktigt. Du bör vara inkännande, lyhörd och en ha en positiv livsåskådning, se lösningar istället för problem. Hos Cleos Tarot bygger du upp din egen kundkrets, eller har redan en kundkrets som du tar med dig, och det är därför viktigt att du har möjlighet att vara inloggad så ofta som möjligt för att vara kunderna tillgänglig.

Möjlighet att sända live och andra egna initiativ uppmuntras och välkomnas. Är du intresserad av att bli en medarbetare måste du dock genomgå ett provsamtal och en anställningsintervju, samt skicka in ett personligt brev och CV till info@cleostarot.com. Blir du godkänd efter provsamtalet följer en provmånad som konsult på linjen.

Välkommen med din ansökan!

Villkor för konsult

 • Konsulten ska besvara frågor samt vägleda kunder som ringer in till Cleos Tarot.
 • Konsulten får under inga omständigheter lämna ut privata kontaktuppgifter till kund eller värva kunden till privat verksamhet eller annan verksamhet som konkurrerar med Cleos Tarot.
 • Konsulten får under inga omständigheter vägleda kunder i frågor som rör sjukdom, aktier och andra värdepapper.
 • Konsulten ska alltid vara medveten om att kunden betalar en hög minuttaxa och därför vara så konkret som möjligt i sina svar.
 • Konsulten ska vara schemalagd och inloggad på linjen minst 10 timmar per vecka.
 • Konsulten ska senast varje söndag meddela nästkommande veckas schema till Cleos Tarot.
 • Konsulten godkänner genom detta avtal även Cleos Tarots dataskyddspolicy.
 • Ersättningen är 6 kr exklusive moms per talad minut.
 • Ersättningen betalas ut den 25:e varje månad till av konsulten angivet bankkontonummer.
 • Sammanställning av talade minuter och intjänad ersättning skickas via email till konsulten slutet av varje månad, varefter konsulten skickar en faktura ställd till Cleos Tarot.
 • Uppsägning sker enligt överenskommelse.

%d bloggare gillar detta:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close