Webbkurs i ljusets och färgernas betydelse

Allt i naturen avger elektromagnetisk strålning i olika frekvenser. Ljus består av elektromagnetisk energi och färg är brutet ljus. När den elektromagnetiska energin absorberas av en yta reflekteras det ljus i spektrumet som inte absorberas som en färg vi uppfattar med synen. De färger vi människor har förmågan att uppfatta ligger mellan 4000-7000 ångströmsenheter (AU). Vi behöver ljus och färger för att överleva för utan dem uppstår obalans i det biologiska systemet. Det mest näringsrika ljuset får vi från solen och ultraviolett strålning som fyller oss med D-vitamin och energi, men det gäller förstås att vara måttlig med solandet då risken för cancer ökar vid överdriven exponering.  Vad man kan göra för att ta del av det naturligt goda ljuset och effekten av färgernas olika frekvenser utan att riskera cancer är indirekt exponering genom reflektion, att befinna sig i närheten av eller betrakta ytor där solljuset reflekteras, som en grön äng eller en röd blomma. Artificiellt ljus kan till viss del ha samma effekt som det naturliga ljuset, men vissa artificiella färgfrekvenser kan vara skadliga, som tex orange ljus som visat sig ge upphov till aggression och cancer hos råttor, medan blått ljus ger upphov till lugn och färre sjukdomar. Vilket kan vara något att tänka på då vi människor ofta tycker att det orangea ljuset är mysigt, särskilt under den kalla och mörka vintern. Mängden ljus påverkar även aptiten. Mer ljus-mindre aptit, mindre ljus-större aptit. Vilket förklarar varför vi gärna bara äter något lätt på sommaren och lägger på några extra kilon under vintern.  Ljuset påverkar också våra hormoner och sömnhormonet melatonin produceras i tallkottkörteln. Vid ljusexponering produceras mindre mängder melatonin vilket gör att vi blir piggare och gladare, medan för lite ljusexponering leder till för stor melatoninproduktion som gör oss sömniga och nedstämda. För oss som bor i Norden där solens ljus inte alltid är tillgängligt är det därför extra viktigt att lära oss hur vi kan använda artificiellt ljus för att främja vår hälsa.

Paradise, akvarell av Angelina Elander 2013.

I Cleos Tarots webbkurs om ljusets och färgernas betydelse kommer du att få lära dig vikten av rätt ljus, vad de olika färgerna symboliserar och hur olika färgfrekvenser påverkar oss, chakran, färgterapi och hur vi relaterar färger till andra områden i livet.  I kursen ingår 10 veckobrev med artiklar där dessa olika områden förklaras, personliga övningar och en videoföreläsning med efterföljande gruppdiskussion. Är du intresserad av att deltaga skicka ett mail till info@cleostarot.com. Pris 850 kr / person. Kursen beräknas starta i augusti eller när tillräckligt många anmält sig.

Källor:

Langlé, Annika (1989). Ljus och färg som helande kraft. 1. uppl. Orsa: Energica

https://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/omraden/sol-och-solarier/om-uv-stralning/

https://www.stuk.fi/sv/web/selkosivut/uv-stralningens-halsoverkningar

https://www.debgroup.com/se/information/uv-stralning

Skapa din webbplats med WordPress.com
Kom igång
%d bloggare gillar detta:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close