Multiversum

Bild av Multiversum från Illustrerad Vetenskap

Forskarna debatterar om huruvida teorin om ett oändligt antal dimensioner och parallella dimensioner existerar. Många är de stödjer den teorin, bland annat Stephen Hawking gjorde det, med argumentet att tron på en enda värld/dimension/universum är lika naiv som tron på att liv endast finns på planeten Jorden. Vissa vill tro att större historiska händelser kan påverka flera dimensioner/universum och att det finns en hierarkisk ordning bland dimensionerna, andra vill tro att varje händelse, stor som liten i denna värld, ger upphov till en ny tidslinje i en annan dimension, även kallat fjärilseffekten. Det finns även fler tolkningsvarianter på hur Multiversum skulle vara konstruerat och hur det fungerar. Men vad jag tror att alla kan vara överens om är att allt som existerar består av energi. När våra kroppar dör i denna världen transformeras alltså vår massa och vår energi tillbaka till naturen och fortsätter existera där. Vårt medvetande och våra minnen vart tar de vägen? Det finns olika teorier där också. När kroppen dör i en dimension kan den tex fortsätta leva i ett oändligt antal andra dimensioner enligt Multiversum teorin. Då vore det logiskt att våra medvetanden och minnen samlas upp av dessa andra ‘jag’ och inkorporeras i en större själslig identitet som kanske kan förnimmas av de olika jagen i de olika dimensionerna. Det här må låta schizofrent och kanske är det vad schizofrena egentligen upplever och blir felaktigt sjukdomsförklarade eftersom vetenskapen och då särskilt den psykiatriska vetenskapen inte anpassat sig till nya naturvetenskapliga och rön och teorier. Tvärvetenskapen mellan psykiatri och kvantfysik behöver säkert utvecklas väldigt mycket. Men, om man ponerar att de bortgångna finns kvar i någon energiform, eller vid liv rent fysiskt i andra dimensioner kan man också tänka sig att någon form av interdimensionell kommunikation också borde existera. Eller vad tror ni? För egen del är jag inte benägen att tro så mycket utan förlitar mig väldigt mycket på logik, bevis och vetenskapliga teorier. Tro på någon typ av gudomlighet eller gudomlig ordning är religion och där blir alltid fel. Jag ställer mig mycket skeptiskt till de som tror sig ha alla svaren, ha kontakt med änglar, älvor, troll, vättar, tomtar och annat man hittar i barnböcker. Men vem vet, den egna upplevelsen kan vara stark och hur vi tolkar upplevelser baseras på våra inneboende världsbilder. Ett starkt ljus kan tolkas som en ängel av en person, ett ufo av en annan och en blixt av en tredje. Min tanke gällande kontakt med andra dimensioner är att den är möjlig, men jag tillskriver den inte några magiska eller andliga aspekter. Det känns som att vi måste sluta tro på spöken och börja öppna upp oss för andra mer tvärvetenskapligt inkluderande världsbilder istället. Men visst är det roligt och lite småmysigt att hålla kvar en ‘barnatro’ även gällande dessa saker, det är en form av kulturarv som bör bevaras.

Några tankar en tisdagskväll.

Kram Cleo

Källor

https://sv.wikipedia.org/wiki/Multiversum

https://sv.wikipedia.org/wiki/Fj%C3%A4rilseffekten

https://illvet.se/fysik/universums-gata-hur-manga-dimensioner

https://fof.se/tidning/2015/5/artikel/att-tjuvkika-i-parallella-varldar

Skapa en ny webbplats på WordPress.com
Kom igång
%d bloggare gillar detta:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close