Vad är en medial tolkning?

Medialitet har säkert olika innebörder för olika människor. Att man står i kontakt med andevärlden är oftast en beskrivning. Det kan också innebära att man tolkar verkligheten utifrån ett spirituellt perspektiv, vilka även dessa är individuella. Ett spirituellt perspektiv kan vara en tro på en viss sorts verklighet, ordning, ett filosofiskt eller existentiellt ställningstagande. Det kan också vara ett praktiskt anammande av en spirituell diskurs, utan tro, där man tolkar in existentiella budskap i vardagliga skeenden.

Med hjälp av olika pusselbitar, ledtrådar från andra människors liv kan mediet se en större bild. Tarotkorten är ett redskap. För vissa medium en strikt vägvisare, för andra förströelse för att låta tanken släppas fri och bli mottaglig för intuitiva tolkningar. Energin som lagras i en gammal väl använd kortlek är inte att förringa. Heller inte våra familjemedlemmar och vänner på andra sidan. De som stannar kvar och alltid är med oss och lärt sig hur man kommunicerar med oss, och lärt oss hur man kommunicerar med dem. I tanken och i hjärtat.

Denna skrivbok med tryck av ett broderi av The World av Angelina Elander vore kanske något att skriva ner sina egna mediala funderingar och tarot-hemligheter i. Finns att köpa här.
Skapa din webbplats med WordPress.com
Kom igång
%d bloggare gillar detta:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close